U našem skladištu se nalazi suha roba

HRAST OKRAJČENI, SAMICA, BUL    TOPOLA OKRAJČENA
LIPA SAMICA POLUSAMICA   JELA OKRAJČENA
ORAH OKRAJČENI – PARENI, BUL   BAGREM SAMICA – PARENA
TREŠNJA SAMICA, POLUSAMICA, BUL   GRAB SAMICA
BUKVA OKRAJČENA – HOBLANA I NEHOBLANA   JAVOR SAMICA

 

U KLASAMA

A – četiri strane čist
AB – tri strane čiste sa neprobijajućim tragom bijeljike zdrave kvrge do 3 cm
C – rustik bez srca bez poleguša i bez pukotina
D – DORADA – srce, poleguše, pukotine
PILOPAD – MIX A, AB, C, D

DUŽINE

kratka roba 90 – 170cm
dugačka roba 180 – 400cm >
Debljine

27 | 32 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120