Đulovac | Frankopanska 7 – Đulovac 43532

Proizvodni sektor i skladište suhe robe Đulovac

Direktor Goran Ćuća Nabava/Prodaja
0038599/215-3702

goran.cuca@god-vt.hr

Vanja Ćuća Skladištar-Otprema/Prodaja
0038599/689-7466

vanja.cuca@god-vt.hr

Sanja Medved Skladišna evidencija

sanja.medved@god-vt.hr

Mikleuš | Nikole Šubića Zrinskog 110 – Mikleuš 33517

Stovarište furnirskih trupaca i transportni sektor Mikleuš

Direktor Goran Ćuća Nabava/Prodaja
0038599/215-3702

skladiste.mikleus@god-vt.hr

Direktor Dražen Rončević Nabava/Prodaja

0038598/343-014

Davor Pleša – Otprema

0038599/380-8476
0038533/563-040

Slatina | Vladimira Nazora 4 – Slatina 33520

Sjedište slatina – sektor za računovodstvo i knjigovodstvo

0038533/401-506

god@vt.t-com.hr

Ljiljana Ključanin Knjigovođa/računovođa
0038599/215-3705

ljiljana.kljucanin@god-vt.hr

Gabrijela Veriga – Fakturista

gabrijela.veriga@god-vt.hr

Nordic Sales Agent

Marko Tomasek
+46733963273

marko.tomasek@god-vt.hr

Kontakt forma